🔔ثبت سفارش و انجام هرگونه تراکنش و عملیات در لایسنس شاپ به منزله پذیرش بی قید و شرط قوانین لایسنس شاپ می باشد

اشتراک پایه💠۱ ماهه

❇️معادل ۵۰٪ تا سقف ۲ هزار تومان در هر سفارش تخفیف دریافت کنید

💲مبلغ پرداختی جهت فعالسازی اشتراک : ۹۸،۰۰۰ تومان ( با احتساب ۹٪ مالیات )

اشتراک پلاس 💠۲ ماهه

❇️معادل ۶۰٪ تا سقف ۵ هزار تومان در هر سفارش تخفیف دریافت کنید

💲مبلغ پرداختی جهت فعالسازی اشتراک : ۲۶۱،۰۰۰ تومان ( با احتساب ۹٪ مالیات )

اشتراک پرو💠۳ ماهه

❇️معادل ۷۰٪ تا سقف ۱۰ هزار تومان در هر سفارش تخفیف دریافت کنید

💲مبلغ پرداختی جهت فعالسازی اشتراک : ۴۹۰،۰۰۰ تومان ( با احتساب ۹٪ مالیات )

اشتراک پرو مکس 💠۶ ماهه

❇️معادل ۸۰٪ تا سقف ۱۵ هزار تومان در هر سفارش تخفیف دریافت کنید

💲مبلغ پرداختی جهت فعالسازی اشتراک : ۱،۱۷۷،۰۰۰ تومان ( با احتساب ۹٪ مالیات )

اشتراک اولترا 💠۱ ساله

❇️معادل ۹۰٪ تا سقف ۲۰ هزار تومان در هر سفارش تخفیف دریافت کنید

💲مبلغ پرداختی جهت فعالسازی اشتراک : ۲،۸۹۷،۰۰۰ تومان ( با احتساب ۹٪ مالیات )

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت