✨بیش از ۱۱۷ اکانت پرمیوم قانونی و کاملا رایگان موسیقی ، فیلم و سریال ، فضای ابری و .. فقط در لایسنس شاپ🎬🎵🌠 🕺 👋🏻مشاهده محبوب ترین سرویس ها
✨بیش از ۱۱۷ اکانت پرمیوم قانونی و کاملا رایگان موسیقی ، فیلم و سریال ، فضای ابری و .. فقط در لایسنس شاپ🎬🎵🌠 🕺 👋🏻مشاهده محبوب ترین سرویس ها
0
0
if(window.MutationObserver){ var observer=new MutationObserver(function(mutations){ var image_count=0; var iframe_count=0; var rocketlazy_count=0; mutations.forEach(function(mutation){ for (i=0; i < mutation.addedNodes.length; i++){ if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName!=='function'){ return; } if(typeof mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName!=='function'){ return; } images=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('img'); is_image=mutation.addedNodes[i].tagName=="IMG"; iframes=mutation.addedNodes[i].getElementsByTagName('iframe'); is_iframe=mutation.addedNodes[i].tagName=="IFRAME"; rocket_lazy=mutation.addedNodes[i].getElementsByClassName('rocket-lazyload'); image_count +=images.length; iframe_count +=iframes.length; rocketlazy_count +=rocket_lazy.length; if(is_image){ image_count +=1; } if(is_iframe){ iframe_count +=1; }} }); if(image_count > 0||iframe_count > 0||rocketlazy_count > 0){ lazyLoadInstance.update(); }}); var b=document.getElementsByTagName("body")[0]; var config={ childList: true, subtree: true }; observer.observe(b, config); }}, false);